Boligsparing for ungdom

Inngangsporten for egen bolig

BSU = Boligsparing for Unge

Er du under 34 år er det lurt å ha en BSU konto. Når du en gang der fremme skal kjøpe din første bolig vil en slik spareform gi deg en fordel, som en del av din egenkapital ved kjøp av bolig. Andre fordeler ved BSU er inntil 2 750 kroner i året i spart skatt, og du får selvfølgelig bankens beste rente.

Når burde jeg starte å spare i BSU?
Det er ingen nedre aldersgrense, men vi anbefaler å starte BSU først når du har fått jobb og betaler skatt, dette på grunn av skattefordelen ved å spare i BSU. Det er lurt å spare månedlig, slik at du kan nå målet om maksimalt sparebeløp på 300.000 kroner.

Hvor mye kan jeg spare i året på BSU?
Sparer du totalt 27.500 per år, så får du maks skattefradrag som er 2 750. 
Maksimalt sparebeløp på BSU er nå 300.000 kroner. Skulle du ønske å spare mer enn dette, så kan du også tegne BSU pluss, da får du samme gode rente, men da uten skattefordel. 

Regler og fordeler med BSU:

- Bankens beste rente.
- Gjelder helt til du blir 34 år.
- God kandidat for boliglån med god rente.
- Spar inntil 2 750 kr på skatten hvert år.
- En god måte å skaffe seg egenkapital på.
- Maksimalt sparebeløp er 300.000 kroner.
- Beløpet skal brukes til boliglån eller nedbetaling av gjeld.

Jeg har blitt 34 år, hva skjer med BSU nå?
Du kan ikke lenger spare i BSU, men du beholder fortsatt din BSU konto til boligformål med en lavere rente.

Trenger du noen råd om hva du burde gjøre? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere som kan hjelpe deg.

Jeg vil ha BSU

Jeg vil ha BSU Pluss