Kundeerklæring

Har du mottatt SMS fra oss om kundeerklæring?

Vi er pliktig til å kjenne våre kunder og ihht. hvitvaskingsloven må vi innhente oppdaterte opplysninger om våre kunder med jevne mellomrom. Har du fått en SMS fra oss med beskjed om oppdatering av kundeinformasjon er viktig at dere svarer på dette.

Kundeerklæringer

Bedriftskunder
For våre bedriftskunder blir kundeerklæringen sendt ut fra Kundesjekk. Du som er registrert som kontaktperson/daglig leder vil motta SMS og mail der det er med en lenke til besvarelse av kundeerklæringen. Standardtekst i SMS og mail er som følgende:

Hei NN, I henhold til hvitvaskingsloven er vi pliktig til å innhente oppdaterte opplysninger om våre kunder med jevne mellomrom. Nå er det på tide å oppdatere kundeinformasjon på våre bedriftskunder. Vennligst klikk på følgende lenke for å fylle ut skjema for å bekrefte registrert informasjon. Med vennlig hilsen Tolga-Os Sparebank

Kontakt forsikring

Kjøp forsikringer lokalt

Trykk på knappen under og legg igjen kontaktinformasjon, så kontakter en av våre forsikringsspesialister deg.