Tolga-Os Sparebank med i nytt lokalbank-samarbeid

Tolga, 22. mai 2024

 

Tolga-Os Sparebank blir en sentral aktør i et nytt samarbeid av lokale norske sparebanker over hele landet. Den nye sammenslutningen har som mål at bankenes kunder beholder en sterk og uavhengig lokalbank.

Det nye samarbeidet blir til ved at sparebank-nettverkene DSS og Lokalbank Alliansen slår seg sammen. Det nye organisasjonen som Tolga-Os Sparebank nå blir en del av vil bestå av 16 norske sparebanker med totalt 250.000 kunder og rundt 625 medarbeidere fordelt på 57 bankkontorer.

Østerdalsregionen har et tett og personlig forhold til banken vår, og nå får vi mulighet til å styrke vår lokale posisjon ytterligere. Norge trenger selvstendige sparebanker som kjenner kundene sine og kan følge dem opp personlig, og små- og mellomstore bedrifter fortjener bedre enn å bli behandlet som småkunder og stå i telefonkø til Oslo. Som del av den nye sammenslutningen får vi nå enda større mulighet til å bistå lokalt, sier administrerende banksjef Per Arild Eggen

Han mener det er klokt at lokale sparebanker, som Tolga-Os Sparebank i større grad samarbeider, blant annet slik at de greier å beholde uavhengighet og lokal beslutningsmyndighet.

-  Enheter som står helt alene i dagens marked vil fort få for høye kostnader. Det nye samarbeidet er et alternativ for de bankene som vil beholde uavhengigheten og nærheten til lokalmiljøet, og samtidig nyte godt av fordelene som de store bankene har. Hos oss blir det én bank – én stemme, med Tolga-Os Sparebank og de andre lokalbankene i førersetet. Den nye samarbeidsorganisasjonen skal være et servicesenter som støtter, ikke et konsern som tar beslutninger over hodet på dem, sier Eggen.

Kostnaden ved å være del av det nye samarbeidet vil være betydelig lavere enn det de store nasjonale alliansene krever, og hvor de minste bankene får den største delen av regningen. Dermed styrkes nå Tolga-Os Sparebank sin posisjon og gjennom det evnen til å ta være på kundene og lokalsamfunnet.

Tolga-Os Sparebank og de andre institusjonene som nå har funnet sammen er ganske like i størrelse, og deler kultur og verdier. Sparebanktradisjonene skal leve videre, derfor må de bankene som deler disse verdiene sørge for å beskytte dem. Det gjør vi nå gjennom samarbeid, avslutter Per Arild Eggen

For mer informasjon, kontakt:

Adm. banksjef Per Arild Eggen – 94 79 07 50

 

Om LOKALBANK Alliansen

LOKALBANK Alliansen består på sine side av ti selvstendige sparebanker i Trøndelag, Nord-Norge og på Østlandet. Bankene herfra som skal inngå i det nye samarbeidet er Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68° Nord, Sparebanken DIN Telemark, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank og Aasen Sparebank.

Om DSS

De samarbeidende Sparebankene (DSS) består i dag av seks banker lokalisert på Sør- og Vestlandet. Bankene herfra som skal inngå i det nye samarbeidet er Flekkefjord Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Spareskillingsbanken, Søgne og Greipstad Sparebank og Voss Sparebank.