Pensjonskonto

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig for de ansatte, og bidra til mer effektiv forvaltning av pensjonssparingen. Ansatte vil få bedre oversikt over opptjent pensjon fra forskjellige arbeidsgivere, og større eierskap til egen pensjon. I dag har mange pensjonen sin plassert hos ulike pensjonsleverandører, som kan gjøre det vanskelig å få oversikt. 

Lovendringen innebærer at ansattes innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere blir samlet på ett sted - alt i én egen pensjonskonto. 

Ved å samle pensjonen vil de ansatte i tillegg slippe å betale administrasjonskostnader for flere pensjonskapitalbevis hos ulike tilbydere. (Fripoliser inngår ikke). 

Dette betyr lovendringen for pensjonen til de ansatte:

  • Mer effektiv forvaltning
  • Mindre kostnader
  • Økt oversikt og innflytelse
  • Nøytralt ved jobbskifte

Egen pensjonskonto vil inneholde:

  • Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver
  • Pensjonskapitalbevis opptjent fra innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere
Nordea app

Pensjonsappen Nordea Boost 

Nordea Boost gir dine ansatte bedre oversikt over og forståelse av egen pensjon. Her får de en samlet oversikt over pensjonsavtalene sine og kan regne ut forventet lønn som pensjonist.

I appen kan de også enkelt ta flere smarte grep som kan bidra til å øke pensjonen. Ved å løfte de ansattes kompetanse rundt pensjon, bidrar Nordea Boost med å ivareta bedriftens informasjonskrav. 

Her får de ansatte også økt kjennskap til pensjon som et viktig ansattgode. Gjennom Bedriftsdialogen kan du som arbeidsgiver enkelt fortelle om og dele Nordea Boost med de ansatte. 

Sjekk ut appen her hos vår samarbeidspartner Nordea Liv